Pozrite si našu akciovú ponuku  →

Servis a kalibrácia meracej techniky

GEOTECH Bratislava je už od roku 1994 autorizovaným servisným a kalibračným strediskom spoločnosti Leica Geosystems AG, vďaka čomu dokážeme zabezpečiť servis meracej techniky, ktorý spĺňa tie najprísnejšie švajčiarske štandardy. Naše kalibračné laboratórium je vybavené najmodernejšími technológiami pre kontrolu, servis a kalibráciu meracej techniky a personál je pravidelne školený vo švajčiarskej centrále Leica Geosystems.

 

Leica Geosystems Service Partner

V našom servisnom stredisku zabezpečujeme:

 

 

Cena servisu a kalibrácie meracej techniky

 

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku na servis alebo kalibráciu vašej meracej techniky, stačí ak nám zašlete všetky potrebné informácie ako typ prístroja, výrobca, modelové označenie, rozsah poškodenia alebo stručný opis závady, prípadne rok v ktorom bola naposledy realizovaná kalibrácia.
Žiadosť o cenovú ponuku zasielajte na email: servis@geotech.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na 02/6241 08 23.

 

 

Bezstarostný servis Leica Geosystems

 

Vyskúšajte náš Bezstarostný servis meracej techniky, stačí zabaliť stroj, vyplniť objednávkový formulár a o všetko ostatné sa postaráme my:

 • objednáme kuriéra, ktorý vyzdvihne na uvedenej adrese pripravený stroj
 • jeho doručenie do servisu vám potvrdíme emailom alebo telefonicky
 • ak bude potrebné realizovať servis nad rámec štandardnej kalibrácie, zašleme vám cenovú ponuku
 • stroj skalibrujeme, zoservisujeme, vytvoríme servisnú správu a kalibračný certifikát (pre stroje Leica Geosystems)
 • kuriérom zašleme späť na vašu adresu

 

 

OBJEDNÁVKA BEZSTAROSTNÉHO SERVISU

 

 

Meraciu techniku na servis alebo kalibráciu môžete priniesť do nášho servisného strediska aj osobne, nájdete nás na Černyševského 26 v Bratislave každý pracovný deň od 8:30 do 16:30 hod.

 

 

 

Servis a kalibrácia totálnych staníc

 

Náš akreditovaný servis je ako jediný na Slovensku oprávnený vykonávať kalibrácie a vydávať kalibračné certifikáty pre totálne stanice Leica Geosystems. Testovanie totálnych staníc sa vykonáva meraním na kolimátory, odrazové reflektory, fólie ako ako aj bezhranolovým meraním. Nami realizovaná kalibrácia totálnej stanice a následne vydaný kalibračný certifikát má medzinárodnú platnosť.

 

servis-totalnej-stanice-leica-landscp
Servis totálnej stanice v autorizovanom servise Leica Geosystems

 

 

Servis a kalibrácia nivelačných prístrojov


Je jedno aký model nivelačného prístroja vlastníte, v našom servise vám dokážeme zabezpečiť servis a kalibráciu nivelačných prístrojov v kvalite, ktorá spĺňa tie najvyššie požiadavky kladené na akreditované servisné strediská Leica Geosystems AG. Pre všetky u nás zakúpené optické alebo digitálne nivelačné prístroje Leica Geosystems poskytujeme bezplatnú predpredajnú kontrolu, nastavenie a garančné prehliadky.

Naše servisné stredisko je vybavené univerzálnym automatickým kolimátorom dodaným výrobcom Leica Geosystems AG, ktorý bol kalibrovaný nivelačným prístrojom Leica NA 730. Kalibrácia nivelačných prístrojov je vykonávaná servisným technikom s bohatými skúsenosťami v oblasti kalibrácie meracej techniky pre stavebníctvo.

 

Rozsah servisných a kalibračných úkonov, ktoré vykonávame pri každom servise nivelačného prístroja:

 • kontrola funkčnosti a opotrebovania mechanických častí, vyčistenie a premazanie nivelačného prístroja
 • kontrola funkčnosti kompenzátora
 • kontrola a nastavenie hlavnej osovej podmienky nivelačného prístroja (horizontálnosť zámerného lúča po prechode kompenzátorom)
 • kontrola a nastavenie vedľajšej osovej podmienky nivelačného prístroja (kolmosť vertikálnej osi prístroja a osi libely)
 • kontrola a nastavenie správnej polohy nitkového kríža (vodorovnosť horizontálneho vlákna)
 • vypracovanie servisnej správy a kalibračného certifikátu (vystavujeme len k meracej technike Leica Geosystems)

 

Certifikáty