Nový laserový merač Leica DISTO X6

Porovnanie vyhľadávačov podzemných vedení

PREHĽAD POUŽITIA VYHĽADÁVAČOV Leica  
 
Leica DS200
Leica ULTRA
Leica DD220
Leica DD120
UTILIFINDER
 
Typ siete
         
Elektrické káble pod napätím
áno
áno
áno
áno
áno
Elektrické káble bez napätia
áno
áno
Plynové potrubia
áno
Kovové potrubia
áno
áno
áno
áno
Nekovové potrubia
áno
potrebný Trace Rod alebo sonda
potrebný Trace Rod alebo sonda
potrebný Trace Rod alebo sonda
potrebný Trace Rod alebo sonda
Optické vlákna
áno
nie
Objekty pod zemou
(arechológia, geológia...)
áno
nie
nie
nie
nie

* - Leica UTILIFINDER je vyhľadávač určený na detekovanie inžinierskych sietí len v bezprostrednej blízkosti rodinných domov, či iných stavieb. Vyhľadávanie akýchkoľvek iných sietí než elektrických káblov pod napätím vyžaduje zapojenie generátora signálu do 220 V zásuvky v dome.