Pozrite si našu akciovú ponuku  →

História Geotech

1994
Zakladajúcimi členmi spoločnosti GEOTECH boli Ing.Vanda Lovíšková, Ing. Ivan Lovíšek a Ing. Július Pákozdy. V roku 1994 sa rozhodli spojiť svoje skúsenosti z odbornej,  obchodnej a servisnej činnosti a založiť novú firmu zameranú na predaj, podporu a servis geodetickej techniky. Prevádzka sídlila v prenajatých priestoroch v Bratislave – Jarovciach.


1995 - 1999
Firma získava popredné postavenie vo svojom predmete činnosti na Slovensku. GEOTECH predáva a servisuje meraciu techniku pre stavebníctvo a geodéziu značky Leica Geosystems. Personál absolvuje servisné a obchodné školenia vo Švajčiarsku. Pribúda GPS oddelenie, ktoré vedie ing. Erik Frohmann, PhD. Kompletné dobudovanie servisu.


2000 - 2005
GEOTECH sa stáva výhradným zastúpením značky Leica Geosystems pre Slovensko. Zavedenie systému riadenia kvality ISO 9001:2001. Vybudovanie kalibračných základníc. Personálne rozšírenie o účtovné oddelenie (Ing. Peter Ševčík) a predaj stavebných prístrojov (Marián Blaško). Sťahovanie do centra mesta na Černyševského ulici.

2006 - doteraz
Zakúpenie vlastných obchodných a servisných priestorov na Černyševského ulici v Bratislave. Personálne rozšírenie GPS oddelenia (Ing. Ivan Plánovský a Ing. Peter Šeliga), posilnenie predaja totálnych staníc a skenerov (Ing. Miroslav Kováč) a vytvorenie MA oddelenia – montáž automatických systémov na stavebné stroje (Ing. František Daubner a Marián Blaško), doplnenie stavebného predaja (Mgr. Barbora Lovíšková). Ing. Ivan Plánovský z oddelenia GPS odchádza do spoločnosti Leica Geosystems vo Švajčiarsku, kde pôsobí ako expert na monitoring pre oblasť Afriky a Ázie. S celkovým počtom 12 zamestnancov sa stáva GEOTECH vo svojej oblasti najväčšou firmou na Slovensku.